Infraplan BV

Studiebureau voor infrastructuur en ruimtelijke ordening, veiligheidscoördinatie, keuring private riolering en deskundige overstromingsattest.

Als studiebureau zijn wij voornamelijk werkzaam voor openbare besturen en actief op het vlak van wegen- en rioleringsprojecten alsook op stedenbouwkundig niveau als erkend ruimtelijk planner.

Naast de werkzaamheden voor de overheid bieden wij tevens verscheidene diensten aan voor projectontwikkelaars en particuliere bouwheren en dit als veiligheidscoördinator, afkoppelingsdeskundige, keurder private riolering en deskundige overstromingsattest.

Diensten

Door het multidisciplinair karakter van het studiebureau kunnen wij een waaier van verscheidene diensten aanbieden binnen de bouwsector en dit zowel voor de private opdrachtgevers, projectontwikkelaars alsook voor gemeentebesturen.

Kwaliteit, communicatie en een correcte opvolging bij alle aangeboden diensten is voor ons van zeer groot belang. Zo werken wij steeds met een vaste projectleider/aanspreekpunt voor de opdrachtgevers, de architecten en/of aannemers.

Infrastructuur

Infraplan heeft een jarenlange ervaring met de opmaak van wegen- en rioleringswerken zowel binnen bestaande woonstraten als voor nieuwe verkaveling zowel voor residentiële woonwijken als bedrijventerreinen.

Als studiebureau is een doorlopende kwaliteit bieden één van de belangrijkste zaken. Door de verscheidenheid aan verschillende werken zijn wij op de hoogte van meest recente technieken inzake riolering en wegenbouw.

De projectleider van het studiebureau wordt betrokken vanaf de start van de werken tot aan de definitieve oplevering en vormt het vaste aanspreekpunt voor opdrachtgevers, aannemers en buurtbewoners.

Veiligheidscoördinatie

Veiligheidscoördinatie is verplicht op alle bouwwerven waar ten minste twee aannemers gelijktijdig of na elkaar werken uitvoeren.

De veiligheidscoördinatie wordt opgestart met het opmaken van het VG-plan (Veiligheids-, en Gezondheidsplan). Gedurende de bouwperiode worden periodieke werfbezoeken uitgevoerd tijdens kritieke bouwfases. Op het einde van het project wordt een PID (Post Interventie Dossier) opgemaakt en overhandigd aan de bouwheer.

Keuring Private Riolering

Vanaf 1 juli 2011 is een keuring van de privéwaterafvoer van woningen en gebouwen verplicht, m.a.w. een rioleringskeuring.

Bij een nieuwe aansluiting op de riolering of na afloop van het rioleringsproject in de straat, moet er dan ook een afkoppeling van hemelwater op je privéterrein uitgevoerd zijn.

Als keurder zijn wij zowel erkend door Vlario (ISO 17020) als door Aquaflanders.

Afkoppelingen

Binnen de Vlarem II wetgeving is opgenomen dat bij heraanleg van een straat er een gescheiden riolering dient te worden aangelegd. Tevens dient er op privaat domein een optimale afkoppeling te worden voorzien en uitgevoerd. De afkoppeling op privé domein is sterk afhankelijk van de aard van de woning (open, halfopen of gesloten bebouwing).

Als studiebureau hebben wij een afkoppelingsdeskundige binnen het projectteam. Deze zal de noodzakelijke werken opvolgen en coördineren in nauwe samenspraak met de eigenaars, gemeentelijke diensten en rioolbeheerders.

DESKUNDIGE OVERSTROMINGSATTEST

Als deskundige overstromingsattest kunnen wij de bestaande overstromingsattesten nakijken en evalueren. Indien blijkt uit de terreinstudie dat overstromingsrisico beperkt is, is een aanpassing van de overstromingsscore mogelijk.

Ruimtelijke planning

Naast de werkzaamheden als studiebureau voor wegenbouw werken wij tevens op stedenbouwkundig niveau projecten uit voor openbare besturen en private ontwikkelaars. Vaak staan deze projecten in onmiddellijke relatie met de werkzaamheden als studiebureau voor wegenwerken.

Als studiebureau zijn wij erkend als ruimtelijk planner door het Vlaams gewest en zijn dus gemachtigd om een RUP of een bestemmingsplan op te maken.

Referenties

Via enkele referenties willen wij u een inzicht geven in de verscheidenheid aan projecten welke Infraplan de laatste jaren heeft uitgevoerd.

Vacatures

Infraplan is dringend op zoek naar enthousiaste medewerkers om ons team te versterken. Indien interesse kan u contact nemen via info@infraplan.be of telefonisch op 0474 56 75 60 voor volgende vacatures:

Functieomschrijving

Als ontwerper sta je in voor het uittekenen van diverse projecten met betrekking tot de inrichting van het openbaar domein, wegen- en rioleringswerken, verkavelingen, afkoppelingsstudies, …

Je werkt hierbij nauw samen met de zaakvoerder om zo de opdrachten/ projecten tot een goed einde te brengen. Je bent betrokken in het hele proces van start tot het einde. Je denkt mee in het ontwerpproces en ondersteunt de zaakvoerder bij de opmaak van meetstaten en bestekken. Daarnaast lever je ook assistentie bij werfopvolging.

Tenslotte voer je afkoppelingsstudies en keuringen van private rioleringen uit. De mogelijkheid om de nodige opleidingen hiervoor te volgen wordt voorzien.

Je hebt een goede kennis van Autocad. Je werkt zelfstandig en nauwkeurig. Mogelijkheid tot doorgroeien als projectleider.

Aanbod

Naast een competitief loon en groeimogelijkheden krijg je de kans om mee te werken aan de uitbreiding van het studiebureau.

Plaats tewerkstelling

Infraplan bvba
Kortrijkstraat 33 bus 1
9800 Deinze

Functieomschrijving

Als projectleider sta je in voor het opvolgen van begin tot einde van diverse projecten met betrekking tot de inrichting van het openbaar domein, wegen- en rioleringswerken, verkavelingen, afkoppelingsstudies, …

Je werkt hierbij nauw samen met de zaakvoerder om zo de opdrachten/ projecten tot een goed einde te brengen. Je bent betrokken in het hele proces van start tot het einde. Je denkt mee in het ontwerpproces en staat in voor de opmaak van meetstaten en bestekken.

Je hebt een goede kennis van Autocad. Je werkt zelfstandig en nauwkeurig.

Aanbod

Naast een competitief loon en groeimogelijkheden krijg je de kans om mee te werken aan de uitbreiding van het studiebureau.

Plaats tewerkstelling

Infraplan bvba
Kortrijkstraat 33 bus 1
9800 Deinze

Functieomschrijving

Als veiligheidscoördinator sta je in voor het uitvoeren van veiligheidscoördinatie bij verschillende projecten in de openbare en in de private sector, zowel in de ontwerpfase alsook in de uitvoeringsfase.

Je beschikt over de nodige diploma om deze taken uit te voeren, tevens heb je ervaring bij uitvoeren van veiligheidscoördinatie op tijdelijke en mobiele bouwplaatsen.

Aanbod

Naast een competitief loon en groeimogelijkheden krijg je de kans om mee te werken aan de uitbreiding van het studiebureau.

Plaats tewerkstelling

Infraplan bvba
Kortrijkstraat 33 bus 1
9800 Deinze

Functieomschrijving

Als afkoppelingsdeskundige / keurder van private rioleringen sta je in voor plaatsbezoeken, het uittekenen van afkoppelingsdossiers, ….

Je werkt hierbij nauw samen met de zaakvoerder om zo de opdrachten / projecten tot een goed einde te brengen.

Je hebt een goede kennis van Autocad. Je werkt zelfstandig en nauwkeurig. Mogelijkheid tot doorgroeien als projectleider.

Aanbod

Naast een competitief loon en groeimogelijkheden krijg je de kans om mee te werken aan de uitbreiding van het studiebureau.

Plaats tewerkstelling

Infraplan bvba
Kortrijkstraat 33 bus 1
9800 Deinze

Contact

Heeft u een vraag of wil u graag een offerte op maat? Vraag een offerte aan voor infrastructuur, veiligheidscoördinatie, keuring private riolering, afkoppelingen of ruimtelijke ordening.